Radi Vám pomôžeme udržať Vaše výrobné haly pekné a čisté!

Vykonávame maľovanie a bielenie stien, stropov, nosníkov a ďalších stavebných prvkov v halách a vo výškach. Tieto maľby, bielenie a nátery vykonávame v najrôznejších výrobných, skladových, priemyselných aj obchodných halách, továrňach, areáloch a hypermarketoch. Ďalej vykonávame maľovanie najrôznejších schodísk, chodieb, garáží, prevádzok, dielní a pod.

Maľovanie a bielenie v halách

Maľujeme a natierame steny a stropy, stĺpy aj nosníky v čiernych halách zlievarní aj v čistých prevádzkach automobilové, elektronické, potravinárske i optické výroby. Takmer všetky práce vykonávame z našich špeciálnych pracovných plošín. Vďaka nim sa dostávame aj do stiesnených priestorov. Maľujeme medzi strojmi, regály, materiálom aj výrobky. Všetko dôležité v mieste prací vždy prikrývame pod veľkoplošné plachty. Všetky stroje, materiál aj výrobky v okolí náterov prikrývame pod veľkoplošné plachty. V mnohých prevádzkach je nutné týmto spôsobom prikrývať aj podlahovú plochu. Vždy na konci našej pracovnej zmeny nasleduje upratovanie.

Všetky práce vykonávame v denných, popoludňajších i nočných smenách, cez víkendy, v letných aj zimných odstávkach. V extrémne vyťažených a nonstop výrobných prevádzkach pracujeme samozrejme bez prerušenia výroby. Intenzívne sa každoročne využívajú aj vianočné a dovolenkové odstávky.

Čistenie a vysávanie v halách

Vykonávame priemyselné chemické čistenie plechových stropov a stien. Čistíme všetky druhy svetlíkov a to bez ohľadu na zložitosť prístupu. Pomocou obrovských, 500 kg ťažkých priemyselných vysávačov a menších mobilných vysávačov vysávame prach a nečistoty zo všetkých inštalácií na stenách a vo výškach. Jedná sa najmä o vzduchotechniku​​, osvetlenie a elektrorozvody, káblové lávky, rozvody plynu, tlakové vzduchu a protipožiarnych systémov.

Týmito spôsobmi tiež čistíme aj mostové žeriavy, oceľové a stavebné konštrukcie aj technológie vo výškach. Ďalšou novinkou pre tento rok je aj videoinšpekcia vnútrajšku vzduchotechniky a klimatizácií. Zadarmo ju vykonávame v rámci maľovanie a čistenie v halách. V prípade potreby je pochopiteľne možné vnútrajšky rozvodov vyčistiť.

Všetky práce vykonávame v súlade s bezpečnostnými normami.

Všetky práce vykonávame v súlade so všetkými bezpečnostnými normami. Naša firma je poistená na škody spôsobené druhým osobám a subjektom. Všetci pracovníci majú platné školenia bezpečnosti práce, obsluhy pracovných plošín a pohybu vo výškach. Naši zamestnacov vždy koordinujú vykonávanie našich prác s vedúcim haly.

Naše plošiny

Prístup k ošetrovaným povrchom je zajišťovám pomocou niektorej z našich špeciálnych pracovných plošín. Plošiny majú veľké výškové aj stranové dosahy, sú mobilné a majú svoj vlastný pohon. Napriek tomu niektoré prejdú napríklad aj 80 cm dverami. Ľahko sa pohybujú v stiesnených priestoroch medzi strojmi, materiálom aj výrobky.

Priemyselné vysávánie

Tu používame najrôznejšie priemyselné vysávače. Napr. od extrémne ľahkých chrbtových vysávačov pre stísněnené priestory až po napr. veľmi výkonné „pol tonovú“, mobilné a extrémne výkonné vysávače s dvoma turbínami 15kW. Tieto obrie vysávače ľahko vysávajú aj ťažké a silné nečistoty vo napr. v zlievarňach.

Chemické čistenie

Pomocou niekoľkých desiatok druhov priemyselnej čistiacej chémie od niekoľkých výrobcov sme si doteraz úspešne poradili s čistením najrôznejších druhov aj stavov znečistenia v niekoľkých sto výrobných halách v ČR aj v zahraničí. Tento spôsob čistenia často kombinujeme so špeciálnym parným čističom.

Čistenie suchou parou

Veľkým pomocníkom sa nám pri čistení vo výškach stala naša novinka – stroj na priemyselnú suchú paru, ktorý vie vyrobiť až 250 kg suchej pary za hodinu. Para je tak suchá, že sa dá používať napríklad aj v tesnom okolí elektroinštalácií. Vďaka teplote 180 ° C má v kombinácii s priemyselnou chémiou obrovský čistiaci výkon.