MAĽOVANIE A BIELENIE V HALÁCH A VO VÝŠKACH

Maľovanie a bielenie stien, stropov, stĺpov, nosníkov a ďalších stavebných prvkov vykonávame nielen v halách, ale aj v skladoch, dielňach, kanceláriách, schodiskách, chodbách a mnohých ďalších priestoroch.

Vymaľovanie aj čistenie haly vykonávame nielen pre kultúru pracovného prostredia, hygienické kontroly a návštevy odberateľských firiem, ale v neposlednom rade taktiež pre úsporu elektrickej energie, keď po vyčistení a vymaľovaní je hala ďaleko viac presvetlená a šetria sa tak vaše náklady.

Náterové hmoty obvykle nanášame na väčšinu plôch vysoko efektívnym bezvzduchovým vysokotlakovým striekaním, tzv. air-less technológiou. Pri nanášaní farieb touto technológiou taktiež dochádza k vytvoreniu tlakovej vlny, ktorá tesne pred samotným nanesením náterovej hmoty odstraňuje menšie vrstvy prachu a nečistôt. Tým dosahujeme nielen dostatočné očistenie plôch pre nanesenie a správne „zakotvenie“ farby, ale zároveň udržujeme prašnosť v hale na takmer zanedbateľnej úrovni a vždy len lokálne v miestach práce.

Dôležité plochy, miesta, stroje, materiál aj výrobky prikrývame pod veľkoplošné plachty a na konci každej pracovnej zmeny vykonávame hrubé upratovanie pracoviska.

Pracujeme v denných, odpoludňajších alebo nočných zmenách aj počas víkendov, ak možno, bez akéhokoľvek obmedzenia vašej výroby.

Všetky práce vykonávame v súlade so všetkými bezpečnostnými normami. Naša firma je poistená na škody spôsobené druhým osobám a subjektom. Všetci pracovníci majú platné školenia bezpečnosti práce, obsluhy pracovných plošín a pohybu a práce vo výškach.

Na zaistenie prístupu do výšok využívame naše špeciálne pracovné plošiny. Nestaviame žiadne lešenia a tým šetríme váš čas aj peniaze.