NAŠE PRACOVNÉ PLOŠINY

Na zaistenie prístupu do výšok používame vždy niektorú z našich špeciálnych pracovných plošín. Nestaviame žiadne lešenia a tým šetríme váš čas aj peniaze. Stroje sa ľahko pohybujú aj v stiesnených priestoroch medzi regálmi, strojmi, materiálom a výrobkami. Niektoré plošiny prejdú napríklad aj 90 cm úzkym priestorom a zvládnu aj menšie schody a nerovnosti. Napriek tomu taká plošina dosiahne až do výšky 22 metrov a 11 metrov do boku.

Máme taktiež k dispozícii plošiny, s ktorými môžeme pracovať aj vo výškach nad 30 metrov. Všetky plošiny majú dva druhy pohonu, vždy elektrický v kombinácii s dieselovým, benzínovým alebo batériovým pohonom, takže nezaťažujeme prostredie haly výfukovými plynmi.

Niektoré stroje prejdú napr. 80 cm vrátkami. Plošina NR 22 vie napríklad prejsť 90 cm dverami a potom vo vnútri pracovať vo výške 22 ma na každú stranu dosiahne 11,3 m. Niektoré naše plošiny dokážu prekonať aj menšie schody alebo terén okolo budov. Všetky pracovné plošiny majú dva druhy pohonu. Elektrický pohon vždy v kombinácii s dieslovým, benzínovým alebo batériovým pohonom, takže nemusíme zaťažovať okolie výfukovými plynmi a hlukom.

Na zaistenie extrémnych prístupov používame občas aj horolezeckú techniku, špeciálne rebríky, plošiny so stranovým dosahom nad 25 ma výškou nad 40 metrov a ďalšie technické pomôcky a stroje.