ČISTENIE A VYSÁVANIE V HALÁCH A VO VÝŠKACH

Čo všetko najčastejšie čistíme

V halách, skladoch, dielňach a pod. realizujeme čistenie a vysávanie prachu a nečistôt.

Prach a nečistoty odstraňujeme vysávaním z najrôznejších rozvodov vody, vzduchu, plynu, tepla, elektriny, ďalej z osvetlenia, nosníkov, ríms a z mnohých ďalších vodorovných stavebných konštrukcií, kde sa vždy držia pomerne veľké vrstvy nečistôt. Tieto práce vykonávame pomocou veľmi výkonných profesionálnych dvojmotorových vysávačov, konštruovaných pre trvalé nasadenie do priemyselného prostredia . Tieto stroje sa nám už mnohokrát osvedčili aj v silno znečistených prevádzkach. K dispozícii máme taktiež malé chrbtové vysávače vhodné aj na prácu v stiesnených podmienkach či z rebríka a veľký 500-kilogramový vysávač, ktorý si dokáže poradiť aj s hrubšími nečistotami a pracovať s dvoma nasávacími hadicami súčasne.

Pomocou čistiacej chémie čistíme svetlíky hál, okná, presvetľovacie, ale aj plechové a iné steny a stropy.

Ako najčastejšie čistíme

Pri vysávaní a čistení zakrývame dôležité plochy, stroje, materiál aj výrobky veľkoplošnými plachtami.

Práce sú vykonávané v denných, odpoludňajších alebo nočných zmenách aj počas víkendov a, ak možno, bez akéhokoľvek obmedzenia vašej výroby.

Všetky práce vykonávame v súlade so všetkými bezpečnostnými normami. Naša firma je poistená na škody spôsobené druhým osobám a subjektom. Všetci pracovníci majú platné školenia bezpečnosti práce, obsluhy pracovných plošín a pohybu vo výškach.

Na zaistenie prístupu do výšok využívame naše špeciálne pracovné plošiny. Nestaviame žiadne lešenia a tým šetríme váš čas aj peniaze.